NRK Meny

Kings Bay bøtelagt

Sysselmannen har ilagt Kings Bay AS et forelegg på 100.000 kroner for ulovlig graving av en kabelgrøft på ca 200 meter i og ved Brandallaguna i Ny-Ålesund. Gravingen skjedde i forbindelse med at det ble lagt fiberkabel til Kartverkets geodesianlegg i 2014. Brandallaguna er omfattet av strenge miljørestriksjoner fordi det er et viktig område for fuglelivet. Dette framkom av konsekvensutredningen og ble lagt til grunn for utbyggingen av geodesianlegget. Sysselmannen er satt til å forvalte miljøregelverket på Svalbard. Kings Bay AS har ikke fulgt dette regelverket, og etter en konkret helhetsvurdering er boten satt til 100.000 kroner. Forelegget er vedtatt.