Kina-marked av begrenset verdi

Det er få nordnorske fiskeeksportører som kommer til å merke særlig til at det kinesiske markedet igjen normaliserer seg, sier direktør Steinar Eliassen i fiskeindustriselskapet Norfra i Tromsø. Han sier årsaken er at det er få eksportører i nord som satser på eksport av fersk laks til et så fjerntliggende marked som Kina.