NRK Meny

Kartlegger leverandørnettverk

Statoil har gitt leverandørbedriftenes fellesorganisasjon Petro Arctic i oppdrag å kartlegge underleverandører for fabrikasjon av havbunnsinstallasjoner til oljefeltet Johan Castberg, som ligger utenfor Nordkapp.
Oljefeltet er det største som er påvist i Barentshavet, og en eventuell ilandføring av oljen vil skje i Nordkapp.
Leverandørmøtene vil skje i henholdsvis Mo i Rana, Harstad og Hammerfest.