NRK Meny

Kartlegger fritidsfisket

Nå skal fritidsfisket i Nord-Norge kartlegges. Det er Havforskningsinstituttet som skal gjøre dette for å kunne få gode beregninger for uttaket i fritidsfisket av viktige fiskeslag nær kysten. Oslofjorden og Hordaland skal også undersøkes i første del av prosjektet som er en del av den generelle opptrappinga på kystforskning i Havforskningsinstituttet.