NRK Meny
Normal

Kartlegger dødelig dyresykdom i Troms

NINA vil ha svar på om den dødelige dyresykdommen CWD har spredd seg nordover.

Elg

Den dødelige hjortesykdommen er for aller første gang påvist i Norge. Forskere skal nå kartlegge omfanget av sykdommen i store deler av landet.

Foto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Den omfattende kartleggingen av Chronic wasting disease (CWD) i regi av Norsk institutt for naturforskning (NINA), utvides nå til å også omfatte overvåkingskommunene i Troms.

Dermed blir det kartlegging av sykdommen også på elg skutt under høstjakta i Troms.

– Man ønsker å se om sykdommen har spredt seg videre nordover da det er funnet noen tilfeller lenger sør i landet, men det er ikke påvist noe nord for Sør-Trøndelag. Her tror jeg Mattilsynet og Miljødirektoratet vil være føre var, sier Jørn Larsen, leder i Målselv viltnemnd, som fikk beskjed om dette i forrige uke.

Kommunene det gjelder er Tromsø, Bardu, Målselv, Dyrøy, Sørreisa, fastlandsdelen av Lenvik, Lavangen og Salangen.

Hjerne fra hjortedyr med CWD

For å avdekke om et dyr er smittet av CWD, analyseres en hjerneprøve. Her er en hjerne fra et hjortedyr som har påvist sykdommen.

Foto: Sylvie Lafond Benestad / Veterinærinstituttet

Tar prøver av elghodene

I Norge har det blitt påvist tre tilfeller av CWD på rein og elg våren 2016, det første i Lærdal og de to andre i Selbu i Sør-Trøndelag. Sykdommen, som kan sammenlignes med skrapesjuke hos sau eller kugalskap, er foreløpig ikke påvist andre steder i landet.

Målselv viltnemnd har ennå ikke fått videre informasjon om hvordan kartleggingen i Troms skal foregå, og det planlegges et informasjonsmøte med NINA i nær fremtid.

– Det er snakk om at hodene fra elgen som blir felt under den ordinære jakten skal tas vare på, og så skal det overlates til Mattilsynet for videre undersøkelser, sier Larsen.

Mattilsynet har innført en rekke hastetiltak for å hindre videre spredning og for å kartlegge omfanget av sykdommen som først nå er påvist i Europa og Norge. Sykdommen er velkjent fra Nord-Amerika, og er dødelig for hjortedyr, men har aldri smittet til mennesker.

Frykter konsekvensene av sykdomsspredning

NINA drifter det nasjonale bestandsovervåkingsprogrammet for hjortevilt på oppdrag fra Mijødirektoratet, og er ansvarlig for jaktinnsamling av hoder fra elg, hjort og villrein under jakta høsten 2016. Dersom funnene viser at dyresykdommen har spredd seg nordover, kan det ha store konsekvenser.

– Det er vanskelig å si noe om hvilke konsekvenser dette kan ha. I verste fall, om man finner at det er en utbredt sykdom, vil man kanskje måtte slakte ned store deler av stammen, sier viltnemnd-lederen.