NRK Meny
Normal

Undersøker om klimaendringer påvirker arktiske fiskearter

Forskere fra Norge og Canada har nå kartlagt alle fiskeartene i Arktis. Formålet er å se om artene påvirkes når klimaet endres.

Cottunculus microps – paddeulke

Paddeulken er en av de 755 fiskeartene i Arktis.

Foto: Arve Lynghammar

Dyrelivet i Arktis er noen av artene på jorda som i størst grad påvirkes av klimaendringene.

Det er bakgrunnen for at forskere fra Norge og Canada har kartlagt alle de 755 fiskeartene som er kjent i Arktis.

Ser på utvikling over tid

Forskerne har også sett på hvordan artene har utviklet seg frem til i dag.

– For å forstå hvordan fiskefaunaen utvikles over tid, blir slike data sammenliknet med opplysninger fra museumssamlinger i inn- og utland. Med gode tidsserier vil det være mulig å kunne vurdere fiskefaunaens videre utvikling, sier professor Jørgen Schou Christiansen, UiT Norges arktiske universitet.

Artediellus atlanticus – krokulke

Artediellus atlanticus, krokulke, er en av de arktiske fiskeartene som er kartlagt.

Foto: Arve Lynghammar

Samarbeid

Christiansen er en av forskerne bak den nye forskningen. Med på arbeidet har også doktorgradsstudent Arve Lynghammar ved UiT og dr. James D. Reist fra Fisheries and Oceans Canada.

I arbeidet har forskerne også støtt på overraskende resultater. Enkelte arter man tidligere trodde var forskjellige fiskearter, viser seg nå å være en og samme art.
Samtidig har forskerne også oppdaget nye arter for området.

– En del arter er svært tallrike, som for eksempel polartorsken, mens andre arter finnes kun i ett eksemplar i en museumssamling, sier Christiansen.