Karlsøy sier nei til Tromsø, men ikke gitt at politikerne følger folket

81,9 prosent av befolkningen i Karlsøy sier nei til kommunesammenslåing med andre kommuner. – Men det er likevel ikke gitt at kommunestyret vil følge den rådgivende avstemningen, sier ordfører Mona Pedersen.

Hansnes

Valgdeltagelsen var størst på kommuneadministrasjonssentret Hansnes, der kommunen har flest offentlige ansatte.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Ordføreren, som representerer den lokale lista «Bygdelista for Ringvassøy, Reinøy og Rebbenesøy», er likevel glad for å ha fått et tydelig svar fra befolkning.

– Vi kan si at folket har talt, sier hun til NRK.

Mens nesten 82 prosent stemte nei til å slå kommunen sammen med andre kommuner, sa 17,3 prosent ja til sammenslåing, 0,8 prosent stemte blankt

Karlsøy har undertegnet en intensjonsavtale om sammenslåing med Tromsø, Lyngen og Storfjord kommuner. På et tidligere tidspunkt var også Balsfjord med i samtalene, men flertallet av politikerne bestemte seg i februar for at de ville stå alene.

I Lyngen og Storfjord har politikerne ikke tatt endelig stilling til om de vil gå for intensjonsavtalen.

I folkeavstemningen i går kunne innbyggerne stemme for kommunesammenslåing, imot kommunesammenslåing eller blankt.

Har følt at det gikk mot nei

Og ordføreren er ikke overrasket over at så mange i Karlsøy sier nei.

– Jeg har deltatt på seks folkemøter, og vi har hatt uformelle diskusjoner på Facebook og over kafebord. Jeg har nok følte at det lå an til et klart nei fra Karlsøy kommune, sier hun.

Mona Pedersen, ordfører i Karlsøy

Ordfører Mona Pedersen er ikke overrasket over at det ble et soleklart neil til kommunesammenslåing.

Foto: Karlsøy kommune

Tellingen viste også at det var høyest valgdeltagelse på Hansnes. Ordføreren syns det er naturlig, på Hansnes er det mange som jobber i offentlig sektor.

– Her bor det mange lærere, mange som jobber i helse- og omsorgssektoren og mange av de som jobber i administrasjonen, så det kan hende at de har følt på det at det ville bli en stor endring for dem om kommunen skulle bli slått sammen med Tromsø, sier hun.

Mona Pedersen er også glad for valgdeltagelsen som var på 46,3 prosent.

– Selv om det er under 50 prosent så må vi huske på at dette ikke er et stortingsvalg eller et kommunevalg, det er en rådgivende folkeavstemning, sier hun.

Ikke gitt at kommunestyret følger folket

Det er likevel ikke gitt at kommunestyret vil ende på et nei, mener hun.

– Fremskrittspartiets representanter har vært tydelig på at de ikke ønsket en rådgivende folkeavstemning, men en innbyggerhøring, og de har sagt at de sier ja sammenslåing, mens både Arbeiderpartiet og SV har sagt at de vil diskutere på medlemsmøte, så det er ikke hundre prosent avgjort enda, sier hun.

I administrasjonen jobbes det nå videre med alternativet der Karlsøy blir stående alene. Ordføreren sier de ser på hvilke konsekvenser det vil få for kommuneøkonomien fra 2020.

– Vi må ha begge deler med i betraktningen før vi avgjør saken i kommunestyret, sier ordfører Mona Pedersen.