NRK Meny

Kaos med biler

Flere personer ringer politiet i Tromsø for å melde fra om at det er komplett parkeringskaos på fv. 57 ut til Grøtfjord på Kvaløya. Det er interessen for å se på hvalene som er årsaken. Tromsø parkering er på tur utover, melder politiet på Twitter.

Trafikkaos i Grøtfjorden
Foto: Kaja Staude Mikalsen