Kan få milliongebyr for hurtigbåtkjøp

Troms fylkeskommune kan få et straffegebyr på 13,5 millioner kroner for påstått ulovlig kjøp av hurtigbåttjenester.

MS Sollifjell
Foto: Øystein Ramstad

Det er KOFA, klagenemnda for offentlige anskaffelser, som har forhåndsvarslet gebyret etter en klage på valget av nye hurtigbåter. Det melder TV2.

Fylkesråd Pia Svendsgaard sier fylkeskommunen har engasjert et eksternt advokatfirma som skal gi tilsvar til KOFA.

Det er det private selskapet RunbEco AS som har tatt ut søksmålet. De har inngått en kontrakt om å designe skroglinjer, og utprøving av et nytt DAT-skip, en drivstoffvennlig fartøytype.

Selskapet hevder at penger øremerket til forskning og utvikling i stedet ble brukt til rutedrift av hurtigbåten MS Fjordprinsessen.

Troms fylkestrafikk har vært i hardt vært på flere fronter det siste året. De nye hurtigbåtene har vært rammet av både skader, forsinkelser og innstillinger siden de ble sjøsatt i 2011.

De nye bussene i Tromsø hadde også store problemer på vinterføre sin første vinter i byen.

Resultatet for Troms fylkestrafikk i 2012 endte med et underskudd på 18 millioner. Tidligere i høst ble det kjent at selskapet vil bli lagt ned, og igjen bli en avdeling av samferdselsetaten i fylkeskommunen.