Kan redde døde fjorder

Den livsviktige tareskogen er borte langs store deler av norskekysten. Kunstige rev kan være redningen, mener Norsk institutt for vannforskning.

Bunnen av Porsangerfjorden
Foto: Hartvig Christie, NIVA

– Mye av tareskogen her i Finnmark er forsvunnet. Det er gjort studier som viser at opptil 90 prosent av tareskogen er borte. Det er en utvikling som begynte på 70-tallet, og det er ganske alvorlig, sier miljøvernrådgiver Tom Eirik Ness i Hammerfest.

Kjemperev

Ved Sørøya og Seiland utenfor Hammerfest blir nå to kjemperev satt ut. Det vil si 24 falske rev i to store klynger. Hvert av revene er over to meter høy og over fem mener bred. Totalarealet tilsvarer en fotballbane. Målet er å få tilbake tareskogen og fisken, slik at balansen gjenopprettes.

 – Den kystnære bestanden har veldig få gode leveområder. Den krever skjul og god tilgang til mat, og med kunstige rev kan vi skape dette, sier Ness.

 I helga kommer de kunstige revene til Hammerfest, i løpet av to uker skal de settes ut.

 – Vi har tradisjon for å høste av havet, men vi har aldri sådd i havet slik vi gjør på landjorda. Dette er et forsøk på å så i havet, sier han.

Kjempeørken

Tareskogen er havets regnskog, og med taren forvinner også fisk og andre sjødyr. Igjen ligger døde fjorder. Og slik er det langs hele norskekysten, ifølge NIVA.

– Jeg har studert bunnforholdene langs hele norskekysten over mange år, og det ser veldig stusselig ut der hvor kråkebollene har beitet ned tareskogen. Det er nesten en fullstendig ørken, sier forsker Hartvig Christie.

I følge NIVA er rundt 2000 kvadratkilometer av norskekysten blitt til ørken. Det tilsvarer et område like stort som hele Vestfold fylke. Christie mener slike kunstige rev kan bli redningen for mange norske døde fjorder.

– Ja, og mange tror det. For eksempel bruker de i Japan en milliard kroner i året på å sette ut slike tin, og det er mange i mitt fagmiljø som mener det høres fornuftig ut, sier han.

Håper

For to-tre år siden ble det satt ut noen få kunstige rev utenfor Risør. Nå er de vert for tare, fisk og andre sjødyr. i tillegg er det for ti år siden satt ut en annen type rev utenfor Lofoten. Nå håper Ness at også at andre fjorder, som Porsangerfjorden, kan reddes.

Oljeselskapene Statoil og Hydro har gått inn med fem millioner kroner i prosjektet og nå håper deltakerne i prosjektet at også Eni Norge skal delta.

 

Kråkeboller
Foto: Hartvig Christie, NIVA