Normal

– Staten må planlegge E6 og E8 i Troms

Europaveiene E6 og E8 fra Kilpisjärvi i Finland til Tromsø kan ikke lenger bli behandlet stykkevis og delt.

Geir Sørensen

Nord-Norges mest trafikkerte vei, E8 gjennom Ramfjorden går nesten gjennom kjøkkenet til Geir Sørensen.

Foto: Jan Riise Pedersen / NRK

Det mener både Fremskrittspartiet og Høyre på Stortinget.

Bård Hoksrud fra FrP er andre nestleder i Stortingets Transport – og kommunikasjonskomite.

–– Et så stort prosjekt som dette kan ikke behandles som en hvilken som helst veistrekning. Det er for stort og for viktig til det, sier Hoksrud.

Strekninga er på totalt ca 160 kilometer.

Bård Hoksrud (FrP)

– Fornuftig å gjøre E8 og E6 fra Kilpisjärvi til Tromsø til et statlig planprosjekt, mener stortingsrepresentant Bård Hoksrud fra FrP

Foto: Stortinget

– Derfor må det være mulig å se hele strekninga fra finskegrensa til Tromsø som ett prosjekt. Det må gjøres til et statlig prosjekt der staten går inn og tar ansvaret for planarbeidet. Det vil være veldig fornuftig, sier Hoksrud.

LES:


Skeptisk til bompenger

– Dine partifeller i Tromsø kommune har klart å stanse deler av prosjektet fordi FrP har gått til valg på null flere bilavgifter. Er du villig til å finansiere et slikt stort prosjekt blant annet med bompenger, slik det er gjort i resten av landet?

– FrP mener fortsatt at det er en statlig oppgave å bygge riks- og europaveier i Norge, sier Hoksrud.

For et år siden skrev fungerende veidirektør Lars Aksnes i en kronikk at det enkelte kommunestyrets beslutningsmyndighet over veiprosjektene kan være et problem.

Sitat:
«Lokalpolitikerne er satt til å ivareta egne innbyggeres interesser og vil derfor naturlig nok vedta løsninger som lokalt er å foretrekke, men som i et regionalt eller nasjonalt perspektiv kan være problematiske med tanke på kostnader og sikkerhet.»

Staten kan overta

En statlig plan for E6 og E8 i Troms betyr at det er Staten som tar ansvaret for planlegging og gjennomføring av prosjektet.

– Det innebærer at kommunene og andre får lov til å uttale seg om planen, men det er Staten som bestemmer, sier regionveisjef Torbjørn Naimak.

– Er det et diskusjonstema i dag?
– Ja det er det. Dette prosjektet har ikke bare lokal, men også nasjonal stor betydning og egner seg godt.

Generelt diskuteres det i disse dager om ikke flere større prosjekter skal løftes ut fra kommunene og opp på et statlig nivå.

LES:

Nei til bompenger betyr lang venting

– Man må gjerne si nei til bompengefinansiering, men da sier man samtidig ja til lang ventetid på å få realisert prosjektet.

Øyvind Halleraker (H)

– Høyre har aldri sagt nei der det lokale næringslivet ønsker bompengefinansiering, sier medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget, Øyvind Halleraker (H)

Høyres Øyvind Halleraker i Transport- og kommunikasjonskomiteen er tydelig på at det er usannsynlig at Staten vil fullfinansiere store veiprosjekter.

I Regjeringas budsjettforslag er det satt av 3,6 milliarder kroner til store veiprosjekter neste år. Da er det i tillegg forutsatt at bompenger skal utgjøre 9,5 milliarder kroner. Dessuten er det regnet med 4,5 milliarder kroner som bompengefinansiering av fylkesveier.

– Dette sier noe om hva man har å forholde seg til, sier Halleraker.

Næringslivet viktig

– Høyre er prinsippielt lunken til bompengefinansiering av veiutbygginger, sier Øyvind Halleraker.

– Men det betyr ikke at vi konsekvent er i mot. Der det lokale næringslivet går inn for bompenger for å få realisert et prosjekt raskt har vi aldri gått i mot.