Kan nekte å la seg avhøre

Industrimannen, investoren og bonden Henning Horn (66) har fått medhold i Nord-Troms tingrett; han har rett til å nekte å la seg avhøre i forbindelse med gransking av salget av en eiendom på Svalbard til Den norske stat i 2014. Salgssummen var 300 millioner. Familien Horn holder fortsatt penger fra salget igjen for medinvestorene. Det pågår i dag flere rettssaker, samt utenrettslig gransking. Nord-Troms tingrett viser blant annet til at det allerede foreligger en rettssak som skal behandles av Oslo tingrett i mai.