Kan måtte betalte dyrt for støy

Lenvik risikerer å måtte betale 1.500 kroner i daglig tvangsmulkt til Arbeidstilsynet. Kommunen har nemlig ikke løst støyproblemene ved helsestasjonen. Under et tilsyn i fjor høst, kom det fram at de ansatte utsettes for støy når det er mange barn samtidig på stasjonen. Lenvik har frist til 1. juni med å løse dette.