Kan ha tapt 10 millioner

Det kan gå flere måneder før det er klart om Hammerfest Energi har brukt millioner av kroner til ingen nytte.

Hammerfest gasskraftverk
Foto: Montasje: Hammerfest energi

Etter over to år med behandlingstid fikk Hammerfest Energi i juni avslag på konsesjonssøknaden til bygging av et 100 megawatts gasskraftverk med CO2-rensing. Avslaget er et skudd for baugen for energiselskapet som har brukt mye ressurser på prosjektet.

 

 

10 millioner

- Vi har fra eget arbeid og en del innleide eksperter, og så har vi også bidratt til utvikling av teknologien som det er bygget på bakgrunn på. Så hvis jeg anslår at vi har brukt mellom sju og ti millioner, så er ikke det så langt fra sannheten, sier prosjektdirektør Bjørn Blix.

Hammerfest Energi har levert en over 40 sider lang klage til Olje- og energidepartementet, men først skal klagen til ny behandling i Norges vassdrags- og energidirektorat.

Hammerfest Energi mener NVEs vurdering inneholder flere feil og at de har gått utover sitt mandat ved å kommentere muligheten for å få investorer til å komme inn i prosjektet.

- Feil og misforhold

I klagen skriver energiselskapet at Norges miljøforpliktelser brytes, at det er misforhold med andre saker når det gjelder beregningen av kostnader, økonomi og virkningsgrad og feil i sammenlikning med alternative teknologier for CO2-fangst. I tillegg mener selskapet at de settes i en umulig situasjon ved saksbehandlingen og at norsk forvaltningsskikk og EU-lovgivningen er brutt.

- Ikke rasjonell

NVE sier nei til konsesjon på grunn av høye produksjonskostnader, begrenset elektrisk virkningsgrad, at anlegget vil være et samfunnsøkonomisk tapsprosjekt og at den aktuelle teknologien på sikt vil gi lavere energiutnyttelse og større kostnadene enn alternativ teknologi for CO2-fangst.

- Det er primært begrunnet i at en ikke vurderer teknologien som er foreslått brukt, som rasjonell for denne typen anlegg, sier fungerende avdelingsdirektør Asle Selfors i Norges vassdrags- og energidirektorat om avgjørelsen.

Opprettholder vedtak

NVE kan i tilfeller omgjøre vedtak, men i følge Olje- og energidepartementet er det klare signaler på at NVE vil stå på sitt.

- Det kan ta noen uker eller noen måneder, avhengig av hvor mange vi har på jobb, hvor mye vi har å gjøre og hvor omfattende det som har kommet inn, er.

- Er det noe som tyder på at dere vil endre konklusjon?

- Nei, foreløpig er det for tidlig å ha noe syn på dette spørsmålet, sier Selfors.