NRK Meny
Normal

OL-ja fra Finnmark idrettskrets på én betingelse

I dag har ferdige idrettsanlegg over hele landet 2,5 milliarder kroner utestående. – Skal vi gå god for OL i 2022 må etterslepet inn i budsjettet, mener kretsleder.

Illustrasjon OL 2022

Slik kan et eventuelt OL i Oslo se ut. Finnmark idrettskrets var blant de få som stemte mot da idrettstinget i 2012 vedtok å søke om å få arrangere OL i Oslo i 2022.

Foto: illustrasjon: Snøhetta/Cowi/MIR / Oslo kommune

I en resolusjon vedtatt i helgen, åpnes det for å støtte OL under forutsetning av at dagens etterslep på tilskudd til idrettsanlegg i Norge dekkes som en del av finansieringen for OL i Oslo i 2022.

– Det er den eneste måten Finnmark kan være positive til OL, sier kretsleder May Bente Eriksen.

Staten er gjennom fordeling av spillemidler en viktig bidragsyter til bygging av idretts- og nærmiljøanlegg. Tilgangen til spillemidler har ikke holdt tritt med behovet for nye anlegg i Norge.

Minst 2,5 milliarder kroner er enda ikke betalt.

Mange milliarder i OL-kassa

OL-budsjettet for 2022 er på 21,7 milliarder kroner netto og snaut 30 milliarder kroner brutto.

– Det er fortsatt anlegg som står ferdig hvor arbeiderne venter på å få betalt for jobben som er gjort. 2,5 milliarder i det totale budsjettet er småpenger og burde prioriteres i denne sammenheng, mener kretsleder May Bente Eriksen.

Hun kaller etterslepet for et nasjonalt problem.

– Vi skulle gjerne sett et større fokus på de utfordringene vi står ovenfor i dag.

May Bente Eriksen

May Bente Eriksen og Andreas Foss Westgaard i Finnmark Idrettskrets håper et eventuelt OL i 2022 vil komme hele landet til gode.

Foto: Finnmark idrettskrets

Kan vente mange år på penger

Å gjøre noe med dette vil komme hele landet til gode, mener hun. Både idrettslag og kommuner.

– Man må bruke penger på lån og renter istedenfor aktivitet. Mange vegrer seg også for å bygge nytt når ventetiden er så lang, sier Eriksen.

Mange må man vente i fire år før de får betalt. Det er dårlig business i små kommuner med dårlig råd, noe man finner mye av i blant annet Finnmark.

– Gjøres det noe med etterslepet kan vi ta hele landet i bruk. Det vil også øke begeistringa for arrangementet nasjonalt, tror Eriksen.