NRK Meny
Normal

Ville ha konsertforbud i kirka – ble nedstemt

Menighetsrådet i Kautokeino vedtok likevel ikke et totalforbud mot konserter, dans, teater og spillefilm i kirka, som menighetsrådets Nils H. Henriksen kom med forslag om.

Nils H. Henriksen

Fungerende leder i menighetsrådet Nils H. Henriksen, ønsker et totalforbund mot konserter, dans, teater og innspilling av film i kirkene i Kautokeino og Maze. På møtet tirsdag ble forslaget hans om totalforbud likevel nedstemt.

Foto: Marte Lindi / NRK

– Jeg kom med dette forslaget etter en hendelse for ett år siden. Da lånte vi ut kirka til det vi trodde var en seriøs musiker, Ole Edvard Antonsen. Men så viste det seg at han brøt de reglene som vi har satt til bruk av kirka, da han joiket der, sier fungerende leder Nils H. Henriksen i Kautokeino menighetsråd.

På møtet i menighetsrådet tirsdag la han fram et forslag om totalforbud av dans, teater, innspilling av film og konserter i kirkene i Máze og Kautokeino.

Kautokeino kirke

Det kommer fortsatt til å holdes konserter i Kautokeino kirke, men menighetsrådet vil være mer obs på at reglene som er satt overholdes fullt ut.

Foto: Marte Lindi / NRK

Menigheten har allerede et forbud mot joik i kirka i sitt reglementet, men diskuterte på møte om de skulle utvide forbudet.

Forbudt å joike i kirka

– Hvorfor er det ikke lov å joike i kirka?

– De fleste i Kautokeino mener at joiken ikke hører til i kirka. Det har med historien å gjøre. Både den samiske historien og troen før kristendommen kom. Da var det joik som var musikkformen, forteller medlem i menighetsrådet, May Raghild Eira Guttorm.

– Joik er noe som man gir til personer, steder, plasser. I kirka i Kautokeino skal man tilbe Gud og ikke personer eller noe annet. Det er der årsaken ligger, til at vi har laget reglementet som det er, forklarer Guttorm.

Brøt forbudet

Det var joikeforbudet Henriksen mener trompetist Ole Edvard Antonsen brøt under sin konsert i fjor.

– Kan det være at han ikke skjønte at det han gjorde var joik, og heller ikke skjønte bakgrunnen for forbudet?

– Reglementet som vi har er forholdsvis klart, og det står jo at man ikke tillater joik i kirka. Det burde han forstå, sier Henriksen.

Ole Edvard Antonsen joiker

Her er årsaken til at flere ønsket totalforbud mot konserter i Kautokeino kirke.

Ikke godt nok reglement

Henriksen la fram forslaget, fordi han mener reglementet ikke er godt nok i dag.

– Hvis vi nektet noen å holde konsert i kirka, så kan det påklages til biskopen. Som jeg vet så har biskopen et helt annet syn på joik i kirka enn det jeg har, sier Henriksen.

– Frykter du at biskopen vil tillate joik i kirka i Kautokeino?

– Ja. Jeg mistenker at han ved en anledning kommer til å tillate det. Nå skal vi jo snart bytte biskop også, så jeg vet jo ikke hvordan den nye biskopen vil være i forhold til joik i kirka, svarer han.

Frykter stuntjoikere

Han tror spørsmålet om totalforbud vil komme opp igjen. Spesielt etter at en journalist på Østlandet skal ha oppfordret til stuntjoik i kirka.

– Jeg tror det er noen som vil følge oppfordringa og kommer med stuntjiok i kirka vår. Det mistenker jeg vil skje, sier Henriksen.

May Ragnhild Eira Guttorm tror de aller fleste respekterer forbudet mot joik i kirka. Det er en uskreven regle at man ikke joiker i kirka, som står sterkt også blant unge folk.

– Jeg tviler på at noen her hopper på det med stuntjoik, som Nils frykter. Vi har respekten for kirka og vet hva som hører til der, mener hun.

Er gode nok regler

menighetsrådet Kautokeino

Medlem May Ragnhild Eira Guttorm (t.h.) i menighetsrådet sier reglementet de allerede har er godt nok. Her hele menighetsrådet under møtet tirsdag.

Foto: Marte Lindi / NRK

– Jeg synes det reglementet vi har er godt nok, sier Guttorm.

I reglene står det at menighetsrådet skal ha repertoaret i forkant av konsertene. Da klarer de å kontrollere konserten godt nok til å hindre joiking, mener hun.

– Det er likevel aldri noen garanti, men man må stole på at reglene våre følges, understreker hun.

– Er det et poeng å være klarere på hvorfor det er forbud mot joik for artistene i forkant av konsertene?

– Ja. Det kommer jo ikke fram i reglene hvorfor vi ikke tillater joik i kirka, så det kan vi ta opp i rådet. At vi får laget en forklaring i reglene, sier hun.

Kirkemusikken ville lide

Heikka Hætta

Musikeren Heaika Hætta synes heller ikke joiken hører hjemme i kirka, men ser gjerne at man fortsatt kan ha konserter der.

Foto: Marte Lindi

Musiker Heaika Hætta synes det er bra at man fortsatt kan ha konserter i kirka, men sier det er uvant med joiking der.

Han mener at konsekvensen av et konsertforbud i kirka er at det kirkelige og åndelige musikklivet vil lide.

– Det står ingen steder at man ikke kan banne i kirka, men man gjør det ikke. Det samme gjelder for joiken. Det er uskrevne lover om at det gjør man ikke. Det krenker folk om man gjør det, og man vil ikke krenke en hel menighet, sier Hætta.