Kan fortsatt bli lakseoppdrett

Formannskapet i Lyngen vil på nytt gi dispensasjon fra kystsoneplanen til lakseoppdrett ved Svensby, skriver Framtid i Nord. I april gjorde politikerne et tilsvarende vedtak for Lerøy Auroras oppdrettsplaner. Fylkesmannen i Troms og Kystverket klaget på avgjørelsen. Dermed blir det opp til Fylkesmannen i Finnmark å behandle det nye dispensasjonsvedtaket fra formannskapet.