NRK Meny

Kan flytte til Tromsø

Kautokeino kommune vil kjempe for å beholde regionkontoret for Mattilsynet i kommunen. Det er nå planer om å legge ned regionkontorene i Kautokeino og på Sortland, og gjøre Tromsø til regionkontor for hele Nord-Norge. Ordfører Klemet Erland Hætta sier det er ingen gode grunner for å legge ned regionkontoret med 14 statlige arbeiderplasser.