NRK Meny
Normal

Kan få ETS-kommune – men fylkesgrensa må bort

Ordfører i Skånland, Einar Aune, har tro på at de tre kommunene Evenes, Tjeldsund og Skånland kan slås sammen til en bærekraftig kommune. Men det betyr at fylkesgrensa må bort.

Skaanland kommunehus

Skånland kommune kan bli slått sammen med Evenes og Tjeldsund.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Onsdag vil det bli arrangert et felles kommunestyremøte, der framtidens kommunestruktur skal vurderes.

– Man kan selvfølgelig diskutere om de tre kommunene blir solid nok. Til sammen har vi bare har 5.600 innbyggere. Men vi har mye godt samarbeid på mange plan, derfor har jeg tor på at det er realistisk å få det til, sier Einar Aune.

Einar Aune

Ordfører Einar Aune, tar sikte på en 'liten' storkommune, bestående av Evenes, Tjeldsund og Skånland.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Les også: Her er Høyres plan for å slå sammen kommunene

Bikker mot Harstad

Skånland-ordføreren mener de tre kommunene bør gå sammen, selv om det må vende seg mot en av byene. Spørsmålet er om de da skal søke mot Harstad eller Narvik.

– Hvis vi ikke klarer å bli enige om en ETS-kommune, ser jeg det som mest naturlig å bli en del av Harstad-sammenslutningen. Av våre tre kommuner, er det bare Evenes som har en viss tilknytning til Narvik. Selv om også Tjeldsund ligger i Nordland, er det Harstad som er byen, konkluderer han.

Les også: Disse grensekryssingene kan det bli slutt på

Må flytte fylkesgrenser

Til tross for at også ordføreren i Evenes har tatt til ordet for en mulig ETS-kommune, mener Einar Aune at fylkesgrensa mellom Sør-Troms og Nordre Nordland, er en hemsko for en kommunesammenslåing. Han mener fylkesgrensa må fjernes, eller legges inn Vestfjorden.

– Selv om vi har et bredt interkommunalt samarbeid, er det en hemsko å måtte forholde seg til to fylker. Når vi vet at over 60 % av befolkningen i Evenes, og halvparten av folk i Narvik ønsker seg til Troms, er det naturlig at grensa flyttes. Da vil vi virkelig ha slagkraftig region, som kan stå imot Bodø og Tromsø.