NRK Meny

Kan bli stor vårflom

Værforholdene under snøsmeltingen er helt avgjørende for hvordan årets vårflom utvikler seg. Det sier NVEs flomvarsler Inger Karin Engen. I deler av Finnmark og i indre Troms er det mer snø enn normalt, her er sannsynligheten for stor vårflom større enn normalår. På kort sikt ventes det kjølig vær og lite snøsmelting i store deler av landet. Fjellområdene ventes derimot å få påfyll av snø.