Kan bli mulig å jakte kongeørn

I Troms og Midt-Norge kan det bli mulighet for å ta ut kongeørn, skriver Framtid i Nord. John Karlsen (Frp) er leder for rovviltnemnda i Troms og Finnmark. Kongeørnen er totalfredet, men Karlsen opplyser om at Troms fylke er med i et prosjekt som skal settes i gang. Prosjektet går på forvaltning av kongeørn i områder der kongeørn har gjort stor skade.

Kongeørn
Foto: Kjartan Trana / NRK