NRK Meny

Kan bli mer fisk i nord

Klimaendringene vil trolig også ha noen positive effekter for Nord-Norge. FNs klimapanel la i natt fram sin 2. delrapport om klimaendringene i verden. I rapporten pekes det blant annet på at fiskeressursene kan bli større i nordlige havområder, hvis fisken flytter seg fra områder hvor temperaturen stiger. Samtidig ventes det at havet vil bli surere, etter hvert som stadig større mengder CO2 blander seg i vannet.