NRK Meny

Kan bli boliger på Valhall

Tromsø kommunestyre åpner for å omregulere dagens friidrettsarena på Valhall til boligformål. Dette kan bli et alternativ i framtida, men det er viktig å se det i sammenheng med kapasiteten på skoler i Tromsø sentrum. Høyre fikk ikke flertall for sitt forslag om at bygging av ny innendørs friidrettsarena på Templarheimen på Tromsøya, finansieres ved salg av Valhall.