Kan bli Årets kommuneprofil

Rådmann Alf Rørbakk i Tranøy er nominert til «Årets kommuneprofil», for sitt arbeid med bosetting og integrering av flyktninger. Rørbakk har blant annet øvelseskjørt med flyktninger som skal ta førerkort – og han besøker de nye innbyggerne og hjelper dem med praktiske ting. Mye av fritiden går også med til frivillig integreringsarbeid.