Kampen om Nordpolen tilspisser seg

Kampen om hvem som skal eie nordpolområdene er i full gang igjen. Russland melder nå at de vil flytte grensene i Arktis for å få en større bit av området rundt Nordpolen.

Nordpolen

flere land ønsker seg områdene rundt og under Nordpolen. Nå ønsker Russland å utvide sine egne grenser.

Foto: Colourbox

Russland vil sende et krav til FN om å få utvide sine egne grenseområder i nordpolområdet. Det melder NTB.

– Jeg forventer at vi neste år vil presentere et grundig vitenskapelig krav om å få utvide grensene for vår arktiske kontinentalsokkel, sier Russlands visestatsminister Serguei Ivanov onsdag.

Ifølge NTB har Russland sendt av gårde en forskerekspedisjon til Arktis for å samle bevis.

Flere land kniver om nordområdene

IVANOV

Russlands visestatsminister Serguei Ivanov melder om Russlands interesse for å flytte grensene i nord.

Foto: JONAS EKSTRÖMER / SCANPIX / SCANPIX

Men det er flere om Nordpolen-beinet. Fem land til sammen, Canada, Russland, USA, Danmark og Norge, kniver om å sikre seg territorialrettigheter i de arktiske områdene, som antas å være svært rike på olje og gass.

Mange forskere mener det bare er et tidsspørsmål om når Nordpolen vil være isfri. Trolig befinner 25 prosent av verdens olje- og gassreserver seg på havbunnen i Arktis, og eksperter har derfor lenge advart mot en militær opprustning i forbindelse med kampen om ressursene.

Det er ingen tvil om at nordpolen kan bli en viktig del i framtiden. Den amerikanske professoren Laurence C. Smith, sa tidligere i år til NRK nordnytt at ressurssene i nord, vil være avgjørende for hvem som blir stormakt i framtiden i verden.

Plantet flagg

Russsisk flagg på bunn av polhavet

Her plantet russerne flagget under nordpolen for noen år tilbake.

Foto: REUTERS TV / REUTERS

I 2007 sendte Russland en ekspedisjon for å gjøre krav på nordpolen. Den gang skulle de legge igjen en metallkapsel med det russiske flagget på havbunnen og samtidig foreta vitenskapelige undersøkelser.

Danmark vil kreve

Også Danmark har vært frampå for å få en bit av ressurssene der.

Et lekket utkast til Danmarks Arktis-strategi viser at danskene snart vil gjøre krav på Nordpolen.

Kravet skal stå i et utkast til en felles dansk-grønlandsk-færøysk strategi for utviklingen av Arktis de kommende ti årene. Det er den danske avisen Information som har fått sett utkastet.

Tegnet kart

En gruppe britiske forskere fra Durham University har, ifølge BBC, skissert hvilke områder som kan bli sentrale stridsspørsmål når grenselinjer i nord skal forhandles i fremtiden.

Kartet er basert på allerede anerkjente grenser og på eventuelle fremtidige krav, som nasjonene i de arktiske områdene kan reise.

De fem landene, Danmark, Norge, Russland, USA og Canada, som har kontinentalsokler som er i nærhetene av Nordpolen møttes i mai 2008 i den grønlandske byen Ilulissat for å diskutere problemene.

Der ble de blant annet enige om at grensene rundt arktisk skulle avgjøres i henhold til internasjonale spillerregler.

Nytt kart over Arktis

Britiske forskere har laget et nytt kart over Arktis.

Foto: International Boundaries Research Unit