Kamp om skoler

I Bardu er det igjen politisk kamp om de to grendeskolene i kommunen, slik det var for to år siden. I dagens kommunestyremøte vil varaordfører Terje Nyberget fra Høyre foreslå dem nedlagt og bygge ny barneskole med kulturskole og skolefritidsordning i kommunesentret Setermoen. Det er uklart om forslaget får flertall. Senterpartiet og Høyre inngikk ved siste kommunevalg avtale om å beholde grendeskolene.