NRK Meny
Normal

– Fra arktisk ørken til regnskog

Havforskningsinstituttet skal i sommer kalke store områder i Porsangerfjorden. Målet er å få tilbake tareskogen og dermed også kysttorsken.

Tareskog

Havforskningsinstituttet håper kalking av fjorden kan få tareskogen tilbake.

Foto: NIVA

Prosjektet er beregnet å koste 3,6 millioner kroner og er finansiert av blant annet Sametinget og Forskningsrådet.

– Det har vært karakterisert som en økologisk katastrofe større enn noe oljeutslipp kan forårsake, sier forsker Hans Kristian Strand ved Havforskningsinstituttet.

Massiv nedbeiting

Store deler av tareskogen er beitet ned av kråkeboller, ikke bare i Porsangerfjorden, men også langs store deler av kysten i Nord-Norge

– Den nedbeitinga fant sted for om lag 40 år siden og den var helt massiv. Den var fra Trøndelag og oppover til grensen mot Russland.

I slutten av juli slippes 200 tonn kalk ut i avgrensede områder i Porsanger – i håp om å rette opp den 40 år gamle ubalansen i økosystemet i fjordene.

– Hvis vi kan få tilbake tareskogen så håper vi også å kunne få tilbake disse viktige kommersielle fiskeslagene.

Kråkeboller

Det er store mengder kråkeboller som har sørget for at Porsangerfjorden og flere andre fjorder i Nord-Norge er nedbeitet.

Foto: Hartvig Christie, NIVA

– Små konsekvenser

Lignende forsøk fra California har vist at kråkebollene forsvinner som et resultat av kalking, og at tareskogen kommer raskt tilbake – med et yrende liv som resultat.

– Nå er det jo en arktisk ørken på store deler av de nedbeitede områdene, og så får du tilbake noe som minner om regnskogen, sier Strand.

Og de negative virkningene av massiv kalking er ifølge havforskeren for ingenting å regne.

– Det er kanskje lite grann, men vi tror at de er veldig små. Og det du får igjen, det har vi jo sett allerede, at man får igjen hundre ganger så mye dyreliv og biomasse.

Torsk

Håpet er at forsøket også skal bringe tilbake kysttorsken.

Foto: Bjørn Inge Molvær

Mangler tillatelser

Strand er likevel forberedt på skepsis fra myndighetene.

– Det er det grunn til å tro. De fleste er jo skeptiske til å gjøre store ting i naturen, så det skal nok argumenteres godt for det, men det har vi jo tenkt å gjøre.

Dersom forsøket viser seg å være effektivt vil en utvidet kalking i flere områder bli vurdert.

– Men det gjenstår enda å få noen tillatelser på plass. Klima- og forurensningsdirektoratet skal jo ha noen ord med i laget, og det er såpass stort at også miljøverndepartementet skal uttale seg, sier Strand.