NRK Meny
Normal

Maktspillet før valget

Det er spenning rundt nominasjonene til fylkestingsvalget i Troms neste høst. Men en førsteplass ble trolig sikret gjennom et intervju med NRK Troms.

Montasje av kandidater til Troms fylkestingsvalg

fylkesrådsleder Line Fusdahl, fylkesråd Ivar B. Prestbakmo, fylkesordfører Knut Werner Hansen, leder av Troms Ap Cecilie Myrseth og leder av Troms Sp, Irene Lange Nordahl.

Foto: MONTASJE Tora Lind Berg

Lars Egil Mogård

Det var fylkesrådsleder Line Fusdahl fra Høyre som har gjort jobben til valgkomiteen i fylkespartiet enkel.

I dag er ikke Fusdahl medlem av fylkestinget. Hun trivdes godt som finansbyråd i Tromsø, og hadde neppe tenkt at fylkespolitikk skulle bli hennes arena. Men Tromsø Høyre har et problem med kvinnelige kandidater. Det ble åpenbart da Høyre gikk i kompaniskap med Frp, Venstre og Senterpartiet og dannet et nytt fylkesråd i Troms.

Line Fusdahl lot seg overtale etter litt press. Hun godtok å jobbe i Fylkeshuset. Bare noen dager etter tiltredelsen som fylkesrådsleder var hun gjest i NRK Troms. Der fikk hun også spørsmål om hun kunne tenke seg å stå på fylkestingslista til Troms Høyre. Og svaret var et krystallklart «ja».

Å si nei til henne på fylkestingslista ville nå være å underkjenne hennes innsats.

Hemmelighetsfulle

I Troms Høyre har nominasjonsarbeidet så vidt startet. Mange av dagens representanter er svært hemmelighetsfulle og kvier seg å svare på om de ønsker gjenvalg eller ikke.

De vil først svare nominasjonskomiteen før de svarer NRK. Men fylkespartiet kan neppe si nei til Line Fusdahls klare ønske om en førsteplass. Om dagens koalisjon på fylkesplan vil fortsette etter neste høst, aner ingen. I Troms har innføringa av parlamentarismen vist at politiske venner fort kan bli uvenner.

Uvennskap

Og uvennskapet i Troms Frp kan bli et moment i nominasjonen. Louis Edvardsen har meldt seg ut. Det kan fort bli en ny kamp mellom representanter for de ulike fløyene i partiet om førsteplassen. Line Miriam Sandberg fra Lenvik, Hanne C.S. Iversen fra Harstad og Ole M. Johansen fra Tromsø vil kanskje kjempe om topp-plassene.

Valget som skjer i Troms, vil bli sett i lys av oppgjøret og bråket etter Per Sandbergs bok.

Prestbakmo kan bli utfordra

Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo har jo sagt nei til kommunepolitikk i Salangen, der kona hans nå har overtatt ordførerkjedet. Prestbakmo stiller også denne gang på fylkesvalglista. Men han kan få konkurranse fra Irene Lange Nordahl, dagens leder av Troms Senterparti.

Den tidligere stortingsrepresentanten vil kanskje forsøke seg i fylkespolitikken igjen for å få makt og oppmerksomhet. Og Sandra Borch er villig til en ny periode. Hun nevner kampen mot kommunesammenslåinger som en viktig begrunnelse. Det kan jo bli litt problematisk når Senterpartiet sitter i fylkesråd sammen med Høyre og Frp, som legger opp til en utstrakt sammenslåing av kommuner.

Det kan her bli en kamp om liv og lære.

Utskiftinger i Ap

I Troms Arbeiderparti kommer det til å bli store utskiftinger. Tre av de fire første på dagens liste er ikke aktuelle for gjenvalg.

Det er Pia Svensgaard, Kristina Torbergen og Roald Linaker. Fylkesordfører Knut Werner Hansen som står på andreplass er innstilt på gjenvalg.

Men svært mye tyder på at Cecilie Myrseth vil ende på førsteplass. Dagens gruppeleder er også blitt leder av Troms Arbeiderparti. Da er det vel en selvfølge at hun skal fronte fylkestingslista. Så spørs det hvor flink hun eventuelt vil være å skape allianser for å oppnå makt i det parlamentariske systemet i Troms.

Godt av opposisjon

Ap var med i alle fylkesrådene siden innføringa av parlamentarismen i Troms i 2003. Oppgjøret med Høyre i fjor høst var bittert da Høyres to fylkesråder ble felt i ryggen av sine egne og måtte gå. Samtidig har nok Arbeiderpartiet godt av å være i opposisjon.

Det kan gi anledning til å utforme kanskje ny politikk som har appell. Men fylkeskommunen som politisk forvaltningsnivå er under press. Det kan jo bli større folkevalgte regioner. Men ingen vet hva slags oppgaver politikerne vil få stelle med i framtida.
I de andre partiene i Troms er fortsatt uklarheter rundt nominasjonene.

Få nye kandidater

Det kryr heller ikke i de politiske partiene av villige og dyktige nye kandidater som ivrer etter en plass i Troms fylkesting.

En spørreundersøkelse som NRK Troms har foretatt viser at halvparten av de 37 representantene ønsker gjenvalg. Derfor vil det sikkert bli mange gjengangerne som partiene nominerer i løpet av høsten og på nyåret. Mange vil bruke sommerukene på å bestemme seg om de vil og orker fire nye år i fylkestinget i Troms før kampen om plassene på listene for alvor hardner til.