Normal

Journalist svartelistet av rådmann

Rådmannen nekter kommuneansatte å snakke med en navngitt journalist i den samiske avisa Sàgat. – Han bryter loven, sier sjefredaktør i avisa.

Sagat

En navngitt journalist i den samiske avisa Sàgat får ikke snakke med ansatte i Kvalsund kommune mer.

Foto: Signe Karin hotvedt / NRK

Rådmannen i Kvalsund Sigurd K. Beite nekter de ansatte i kommunen å svare på spørsmål fra en navngitt journalist i avisen Ságat.

Beite mener at journalisten konsekvent bryter Vær Varsom-plakaten ved gang på gang å unnlate å ta med kilder fra Kvalsund kommune i saker som handler om kommunen.

Bryter loven

Geir Wullf

Sjefredaktør Geir Wullf i den samiske avisa Sàgat er ikke villig til å gi fra seg redaktøransvaret til rådmannen.

Foto: Sagat

Sjefredaktøren i avisa Sàgat, Geir Wulff, håper at rådmannen vil vurdere saken en gang til. I motsatt fall gjør han ikke jobben sin, hevder Wulff. Han mener at dersom pressen har gjort feil så er det ikke rådmann i Kvalsund som er klageinstans. Det er Pressens faglige utvalg (PFU) som skal vurdere eventuelle klager, understreker han.

– Dessuten faller det på egen urimelighet at rådmannen beskylder oss for å utelate kilder når sakens kjerne er at de har stilt spørsmål til kommunen, sier han.

Wulff sier at en rådmann ikke kan nekte en navngitt journalist tilgang på offentlige opplysninger. Da bryter rådmannen loven.

– Og da gjør han ikke jobben sin. Og det må han ta konsekvensene av, sier sjefredaktøren.

Rådmannen mener at journalisten i Sàgat helt klart bryter Vær Varsom-plakaten.

– Jeg synes journalisten helt klart bryter i forhold til det at man skal kontrollere at opplysningene er korrekte og hvor man også skal tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder. Det er stort sett en kilde som brukes. I tillegg blir det som kommunen eventuelt svarer aldri brukt, sier Beite.

Innfører yrkesforbud

Rådmannen poengterer at kontaktforbudet bare gjelder en journalist i Sàgat og sier at andre journalister i avisa får innsyn og opplysninger på lik linje med alle andre.

Sjefredaktør i avisa Sàgat er tydelig i sin tale. Det kommer aldri til å være rådmannen i Kvalsund kommune som bestemmer hvem som gjør hva i Sàgat, sier Wulff.

– Det virker som rådmannen tror at han kan innføre yrkesforbud for en enkelt journalist og det har han overhodet ikke mandat til, legger han til.

Han understreker at det bare er redaktøren i Sàgat som til enhver tid bestemmer hvilke medarbeidere som skal utføre hvilke redaksjonelle oppdrag, sier Wulff.

– Og jeg forutsetter at rådmannen vil forstå det at han har plikt til å besvare spørsmål og legge fram de dokumenter som blir etterspurt, legger han til.