Telefonvekking og pizza-kvelder holder Jørgen på skolen

Jørgen droppa ut av videregående for to år siden. Med god hjelp og en enkel formel er han nå tilbake.

Jørgen Harper droppa ut av skolen. Men ved hjelp av daglige telefoner fra Thomas Wedege i Dropout-prosjektet til Lyngen er han igjen på skolen.

Jørgen Harper droppa ut av skolen. Men ved hjelp av daglige telefoner fra Thomas Wedege i Dropout-prosjektet til Lyngen er han igjen på skolen.

Hver morgen ringer telefonen til Jørgen Harper (18) fra Lyngen.

Stemmen i den andre enden sørger for at han våkner og kommer seg i gang med skoledagen.

Ved å følge opp hver enkelt elev, sørger Lyngen kommune sørge for at ingen ungdommer skal droppe ut av videregående skole, slik Jørgen gjorde da han startet på VK1.

– På første forsøk så gikk det veldig dårlig. Da stod jeg verken opp eller orka å dra på skolen eller noe ting. Jeg ble bare liggende hjemme, forteller han.

Med dropout-prosjektet holder Jørgen Harper seg på skolen

Jørgen Harper går nå på VK2 bygg- og anleggsteknikk på Kvaløya videregående skole, og trives godt med det.

Foto: Hans Andreassen

Ikke klart seg uten

Men Jørgen ville ha mer ut av livet. Og med god hjelp fra Dropout-prosjektet kommer han seg nå opp av senga og på skolen.

– Uten dette hadde jeg ikke vært på videregående i dag. Det kan jeg garantere.

Thomas Wedege er han som vekker både Jørgen og andre.

– At noen ser ungdommen og gir positive tilbakemeldinger er ofte viktig. Hvis det er å stå opp som er problemet, så skal jeg hjelpe ungdommen til de selv klarer å stå opp, fastslår prosjektlederen for Dropout.

Treffpunkt for lyngenungdommen

Det ukentlige treffet for lyngsværingene som bor i Tromsø, er viktig for trivselen, konstaterer Thomas Wedege, prosjektleder for Dropout.

Foto: Hege Iren Hanssen / NRK

Guttene sliter mest

Selv om stadig flere kommer seg gjennom videregående skole, er frafallstallene høye. Guttene topper statistikken. Og det er i de nordnorske fylkene at flest dropper ut.

Årsakene til frafallet er mange og individuelle. Mange unge sliter med psykisk helse. Andre

Frafallet fra videregående er størst i nord

Flest pulter står tomme i Finnmark, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Foto: Hans Andreassen / NRK

faktorer er blant annet sosial bakgrunn, motivasjon, etnisitet, sosiale ressurser og betydninga av å identifisere seg med skolen. Det kommer fram av forskningsprosjektet «Ung vilje» ved UiT - Norges arktiske universitet.

En annen ekstrabelastning er geografi.

Å flytte for seg selv som 16-åring kan være utfordrende. Derfor følger Lyngen kommune opp alle sine borteboere. Rundt 55 av dem bor i Tromsø, og én gang i uka møtes de i regi av Dropout-prosjektet.

Er der for de unge

– Vi gjør det vi kan for at de unge skal lykkes. En av våre suksessfaktorer er at vi ser individet, sier ungdomskonsulent Kåre Bjørnar Olsen. Han er også mannen bak Aktiv Lyngen, et lavterskeltilbud for de mellom 12-20 år. Dropoutprosjektet er en del av dette tilbudet.

En tredje person som også jobber tett på, er kommunepsykolog Sjur Nesheim. Han bekrefter at det å ha tett kontakt med hver enkelt elev er en suksess. For i dag er alle unge tilhørende Lyngen i skole eller i en form for arbeid.

– Opplevelsen av ensomhet har vært en av hovedårsakene til at mange slutter på skolen. Den opplevelsen kan være sterk når du kommer til byen. Sitter du med mye bekymring, så går det dårlig med skolearbeidet. Og så kan det balle på seg.