NRK Meny

Jobber med tiltak mot importforbud

Å innføre ordninger for å beholde laks lengre i mærer og overføre fiskekvoter til neste år kan bli mottiltak mot russisk importforbud av norsk fisk. Det sier statssekretær Amund Drønen Ringdal i Nærings- og Fiskeridepartemeentet. Norge har de siste årene eksportert fisk for milliarder til Russland. Departementet jobber nå intenst med flere tiltak for å begrense skadevirkningene, sier Drønen Ringdal.