Jobber for bedre luftkvalitet

Fylkesmannen forventer at Tromsø kommune får på plass flere tiltak for å begrense luftforurensninga. Etter tilsyn i fjor høst er det klart at kommunen skal styrke arbeidet med å kartlegge kildene til luftforurensning, samt få utarbeidet varsomhetskart. Kommunen har styrket bemanninga på dette området, og jobber med bedre drift av målestasjonene i byen.