NRK Meny
Normal

Jan Norum slutter på UNN – går tilbake til Helse Nord

Avdelingsleder ved røntgenavdelingen, Jan Norum har sagt opp stillingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Det har lenge vært uro ved avdelingen, og Norum forteller at arbeidsbelastningen ble for stor.

Jan Norum

Jan Norum slutter ved UNN i mai.

Foto: Ørjan Rodal Hansen / NRK

Jan Norum har vært i stillingen i knapt et år, og kom da fra jobb som fagdirektør i Helse Nord.

Røntgenavdelingen hadde da hatt utfordringer og hyppige lederskifter siden høsten 2012. Enkelte mente at Norum ble hentet inn for å rydde opp på avdelingen.

– Jeg har etter ett år i lederstillingen gjort meg noen tanker og erfaringer om hva som kreves av arbeidsinnsats, hva man oppnår og hva man ønsker å bruke livet til. Arbeidsbelastningen er vurdert opp mot tid til familien og meg selv. Konklusjonen har da blitt at jeg har valgt å si opp jobben, sier Norum i en pressemelding.

Verken Norum eller ledelsen vil kommentere eller gi intervju angående saken utover det som står i pressemeldingen, ifølge kommunikasjonssjefen ved UNN.

Røntgenavdeling Tromsø

Det har lenge vært uro ved røntgenavdelingen i Tromsø.

Foto: Elise Holdal / NRK

Frykt for pasientsikkerheten og lange ventelister

Før han begynte i stillingen ved røntgenavdelingen fortalte NRK om frykt blant de ansatte for pasientsikkerheten og lange lister med ubesvarte undersøkelser. Kort tid etter Norums ansettelse kunne vi melde om bedre pasientsikkerhet, og kortere ventetid.

Sommeren 2014 kom det igjen spørsmål om avdelingen ble drevet forsvarlig. Overlegene var blant dem som mente det var for stor arbeidsmengde og lite bemanning.

– Vi har brukt lang tid på enkelte undersøkelser. Noen tilfeller har vi selv varslet til fylkeslegen. Men vi mener vi driver forsvarlig. Samtidig utdanner vi nye leger og vi sender undersøkelser fra oss, sa Norum den gang.

Svaret fra avdelingen var da at de var i ferd med å utdanne nye røntgenleger og skaffe andre samarbeidspartnere for å analysere bilder.

Fylkeslegen« friskmeldte» avdelingen

Fylkeslege Svein Steinert og pasient-og brukerombud i Troms, Odd Arvid Ryan fulgte nøye med situasjonen på røntgenavdelingen.

– Dette er en situasjon som har vart over ganske lang tid, og at det dreier seg om svært mange prøvesvar som ikke er analysert. Derfor er det selvfølgelig grunn til å være svært bekymret, sa Ryan.

I desember 2014 kom nyheten om at UNN risikerte å miste muligheten til å utdanne røntgenleger.

Store utfordringer ved røntgenavdelinga på UNN gjør at de står i fare for å miste muligheten til å utdanne røntgenleger i landsdelen. Svært alvorlig, mener tillitsvalgt og avdelingsleder.

Nordnytts-reportasje fra desember 2014 om utdanningsfunksjonen ved røntgenavdelingen. Reporter: Dan Henrik Klausen.

– Det vil påvirke rekrutteringssituasjonen i hele Nord-Norge, og det er klart jeg er bekymret, sa Norum den gang til NRK.

Kort tid etter dette kunne fylkeslegen i Troms, Svein Steinert, som hadde opprettet tilsynssak mot avdelingen fortelle at han ikke var bekymret for pasientsikkerheten.

I januar 2015 mente røntgenleger at en samarbeidsavtale mellom sykehus i nord truet pasientsikkerheten, og sendte bekymringsmeldinger til fylkeslegene.

Avdelingslederen slutter ved UNN 13. mai og går tilbake til jobb i fagavdelingen i Helse Nord.