Jan Mayen kan bli skytefelt

Forsvaret vurderer å skyte missiler over Jan Mayen, samtidig som det lages en verneplan for vulkanøya.

Pressesjef Birgitte Frisch i Forsvarsstaben sier til NRK at forslaget om Jan Mayen nå utredes.

Forslaget går ut på å teste missiler over land, men Forsvaret understreker at dette ligger langt fram i tid.

Forsvaret trenger å teste hvordan missilet oppfører seg når det blir skutt fra et fartøy over land, forteller pressesjefen.

- Unik øy

- Vulkanøya Jan Mayen er unik med sine fjellformasjoner, og er en av Norges kandidater til verdensarvlista. Et forslag fra Forsvaret vil måtte vurderes nøye, sier seniorrådgiver Jan-Petter Huberth-Hansen i Direktoratet for naturforvaltning.

- Isolert sett så kan det hende at det er greit hvis man gjør dette en gang, eller for å teste ut noe. Men slik som vi har fått det fortalt, kan det være at man skal etablere et skytefelt, og det ville jo være lite forenlig med å opprette et naturreservat, og kanskje også et verdensarvområdet på Jan Mayen, sier Huberth-Hansen.