Jakter på samiske bygninger

Sametinget skal i sommer identifisere og registrere samiske bygninger i Lyngen som er bygd før 1925. Rundt 90 bygg skal befares, og deretter skal det avgjøres om de er samisk, kvensk eller norsk eller blanding. Bygg som er eldre enn 100 år vil automatisk bli fredet. Lignende registerering er gjort i Kåfjord og Storfjord, og nå skal det konkluderes om disse er samiske, sier prosjektleder Mia De Coninck i Sametinget. I ettermiddag skal det være informasjonsmøte om dette på Lyngseidet.