Jakter mentorer til flyktninger i Målselv

– Hvis jeg får god kontakt med en målselvdøl, hvor vi lærer hverandre å kjenne, kan han eller hun anbefale meg til noen som har ledig jobb, sier Jusuf.

Flyktninger i Målselv

Flyktningene Jusuf Ahmed, prosjektleder Ann Kristin Andreassen fra VINN, Abdirizaq Tahlulamin, Ruta Weldigebriel og Asmerom Tekleab håper målselvdøler og bedrifter melder seg som mentorer, slik at de kan komme i jobb og bidra i det norske samfunnet.

Foto: Monica Olaisen / NRK

Jusuf Ahmed fra Somalia som har vært fire år i Norge, og bodd tre av dem i Målselv.

Han og fire andre flyktninger deltar i et mentor- og traineeprogram som er støttet av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og er ledet av prosjektleder Ann Kristin Andreassen i Verdiskaping i norsk næringsliv.

Målet er å finne en mentor, enten en privatperson eller en virksomhet, som kan bidra til at de finner en jobb.

– Man er avhengig av et nettverk for å få tak i jobb, slik at hvis de blir kjent med nordmenn, så er det lettere å få tips om jobb. Det utlyses dessverre få stillinger på NAV, sier Ann Kristin Andreassen.

De fem deltakerne som fra før av har lært norsk, har deltatt på fagsamlinger hvor de har lært om norsk arbeidslivskultur, likestilling og hvilke rettigheter og plikter de har som arbeidstakere.

I tillegg har de vært i 10 ukers arbeidspraksis hos ulike bedrifter i Målselv.

– Jo flere som bidrar til at flyktninger som bosettes i Norge kommer i jobb, så vil det hjelpe det norske samfunnet på alle mulige måter, understreker prosjektlederen.

Mentor til flyktninger i målselv

Rezan Ahmed startet i språkpraksis, og har nå fast jobb ved Kiwi Andslimoen. Han er svært glad for muligheten han har fått hos butikksjef Merete Paulsen. – Når du først har hatt noen i språkpraksis, så ser man fort om de egner seg i jobben. Jeg synes det er veldig greit, for det finnes mange flinke folk, konkluderer butikksjefen.

Foto: Monica Olaisen / NRK

Ønsker jobb

Jusuf, Ruta, Rezan og Asmerom har alle familie i Målselv, og de vil veldig gjerne klare seg selv.

– Vi vil heller jobbe, enn å få hjelp fra Nav, så det vil bety mye å få en mentor, forteller de.

Jusuf har i dag to dagers betalt jobb ved Kiwi på Andslimoen, i tillegg til tre dagers praksisplass. Ifølge han selv har han utsikter til å få fast jobb.

– Arbeidspraksis er jeg sikker på fører til fast jobb, sjefen må jo få bli kjent med meg, smiler Jusuf.

Asmerom Tekleab fra Eritrea er utdannet kokk, men jobber som renholder i Målselv Fjellandsby.

– Jeg drømmer om å jobbe som kokk, men jeg får god praksis som renholder og trives med det, forteller han.

Anbefaler flyktninger i jobb

Merete Paulsen, butikksjef ved Kiwi, har de siste årene hatt ti flyktninger i språk- og arbeidspraksis i sin butikk.

– Jeg kan ikke forstå at andre arbeidsgivere er skeptiske til å ta inn flyktninger eller innvandrere i jobb, de to beste som jeg har i 100 prosent jobb i dag, kom hit i språkpraksis for fire-fem år siden, sier butikksjefen.

Rezan Ahmed er fast ansatt og har nylig fått tilbud som nestleder ved Kiwi.

– Alle som er i min situasjon må opparbeide erfaring, få referanser og vise ansvar, det er nøkkelen til å få seg fast jobb, konkluderer Rezan.