NRK Meny

Ja til sannhetskommisjon

37 av Sametingets 39 representanter gikk i går inn for at det opprettes en sannhetskommisjon som skal granske fornorskningen av samene og kvenene. Fremskrittspartiet stemte i mot en opprettelse av en slik kommisjon. I en pressemelding skriver sametingsrepresentant Arthur Tørfoss at de som ønsker en sannhetskommisjon gjør samer en bjørnetjeneste.