NRK Meny

Ja til oppdrett ved Brensholmen

Fiskeridirektoratet anbefaler at Nord-Senja Laks får etablere oppdrettsanlegg ved Brensholmen. Selv om anlegget vil beslaglegge areal i et område der det fiskes med blant annet reketrål, mener direktoratet at fisket i området er relativt beskjedent. En plassering av et anlegg her vil ikke fortrenge yrkesfiskere fra viktige fiskeplasser, mener direktoratet.