Ja til ny tid for Hurtigruten

Troms fylkeskommune har ingen innvendinger mot at Hurtigruten endrer anløpstider på nordgående rute. Harstad havn har bedt om at rutetidene endres, slik at det ikke blir to skip ved kai samtidig. Nordgående vil da gå 15 minutter tidligere enn i dag. Det er Samferdselsdepartementet som endelig avgjør om endringene godkjennes.