Ivaretar dyrevelferden med vakt

Evenes, Tjeldsund, Skånland, Harstad og Kvæfjord har nå blitt enig om en avtale om veterinærvakt. Dermed videreføres avtalen fra januar 2017. Troms bonde- og småbrukarlag reagerte da kommunene sa de ikke skulle ha vakt fra nyttår, og mente det satte dyrenes liv og helse i spill. Kommunene har bekreftet nødvendig finansiering for neste år, og øker dermed bemanningen for å sikre dyrevelferden.