Iskrystaller: Vakre, men farlige

Iskrystaller kan gi et perfekt bilde på skituren. De er også grunnen til at flere menneskeliv har gått tapt. Nå vil forskere at skigåere melder inn om de ser iskrystaller på snødekket.

Rimfrost

ØKER SKREDFAREN: Iskrystaller legger seg som en hinne mellom snølag og øker skredfaren betraktelig.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Vi ser en klar sammenheng mellom snøskred og iskrystaller på snøoverflaten på samme sted noen uker i forveien, sier Rune Solberg, forskningsleder for jordobservasjon ved Norsk Regnesentral.

Norsk Regnesentral, som har et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk, anslår at rundt 40 prosent av alle snøskred i Norge skjer etter at det dannes et lag med iskrystaller på snøen.

Dette er også kjent som rimfrost.

– Når rimfrosten igjen blir dekt av en nytt lag med lett nysnø i bratt terreng, som senere begraves enda dypere ettersom det faller mer snø, øker det sjansene for snøskred betraktelig, sier Solberg.

Rune Solberg

MELD FRA: Rune Solberg vil at skiturgåere og andre som ferdes i naturen skal melde fra om de ser iskrystaller på snøen. Målet er å utarbeide bedre varsler om skredfare.

Foto: Norsk Regnesentral

Under slagordet «Bruk skituren til å bidra til å spare menneskeliv!» ønsker Norsk Regnesentral (NR) at friluftsgåere skal melde fra hvis de ser rimfrost på snøen.

NR har opprettet nettsiden rimfrost.nr.no samt en Instagram-tag #rimfrost hvor folk kan melde inn.

Medvirkende faktor i Tamokdal-skredet

Norsk Regnesentral bruker satellittbilder for å se hvor det dannes iskrystaller, og jobber med et prosjekt hvor analyse av satellittbilder skal være en sentral del av snøskredvarselet.

– Ved å analysere satellittbilder får vi et godt bilde av hvor rimfrost dannes. Denne informasjonen kan kombineres med værdata, spesielt temperatur, vind og nedbør i form av snø. Basert på dette tror vi at det om få år blir mulig å lage bedre varsler om skredfare i fjellet, sier Solberg.

Iskrystaller

ISKRYSTALLER: Rimfrost er store iskrystaller som kan bli alt fra noen millimeter til flere centimeter store. De dannes fra luftfuktighet, typisk på klare, kalde netter.

Foto: Norsk Regnesentral

Noen av de rimfrostforekomstene Norsk Regnesentral har observert med satellitt har senere vært involvert i alvorlige skredulykker.

Solberg viser til skredet i Tamokdalen hvor fire skiløpere mistet livet. Etter skredet ble det bevist at iskrystalldannelse var en medvirkende faktor til skredet.

71 personer har omkommet av snøskred i Norge siden 2008.

Avhengig av folk som ferdes i fjellet

Norsk Regnesentral utvikler avanserte algoritmer som analyserer satellittbildene av iskrystalldannelse, men det er fortsatt behov for å kontrollere maskinenes konklusjoner.

– Hvis vi kan kryssjekke bildene fra satellittene med bilder fra bakken vil vi trene opp algoritmene til å bli enda bedre til å varsle fare, sier Solberg.

Norsk Regnesentral samarbeidet med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), som har profesjonelle aktører på bakken.

rimfrost

SKREDVARSEL: Analyse av rimfrostdannelse kan brukes til å forbedre skredvarsel.

Foto: Norsk Regnesentral

Solberg understreker at de derimot fortsatt er avhengig av at vanlige skigåere er observante og melder fra.

– For å lage best mulige algoritmer som finner iskrystalldannelse i satellittdataene, er vi avhengig av at folk som ferdes i fjellet sender oss tips når de ser store områder med iskrystaller på snøoverflaten, sier han.

Solberg oppfordrer alle til å ta bilde av iskrystallene de ser, sammen med tidspunkt og sted. Brukt helst GPS-funksjonen på smarttelefon for nøyaktige koordinater.