Inviterer til folkemøte om Harstadpakken

Harstadpakken ser ut til å bli 900 millioner kroner dyrere enn planlagt. Torsdag inviteres det til folkemøte om veiprosjektet.

Harstadpakken
Foto: NILS MEHREN / NRK

Harstadpakken skal sikre at Harstad er rustet til å takle trafikale utfordringer i årene fremover. Prosjektet er et samarbeid mellom Harstad kommune, Troms fylkeskommune og Statens vegvesen.

Kostnaden var beregnet til 1620 millioner kroner for omfattende gang- og sykkelveisystem, en rekke nye rundkjøringer, en avlastningstunnel utenom sentrum og økt satsing på kollektivtrafikken. Som en følge av overskridelser vil veiprosjektet koste 2,5 milliarder kroner.

Styringsgruppen for prosjektet håper å få utvidet nedbetalingstiden på lånet til Harstadpakken, satt ned rentene, men også økt bompengeavgift er blant forslagene som politikerne nå må vurdere. Som en følge av den store kostnadssprekken blir staten bedt om å bidra med 180 millioner ekstra.

Torsdag kveld er det innkalt til ekstraordinært kommunestyremøte hvor også innbyggerne er invitert til å stille spørsmål om Harstadpakken.

Der vil de ulike finansieringsløsningene gås gjennom i detalj, slik at kommunestyret har den kunnskapen de trenger for å fatte nødvendige vedtak.

I tillegg er regionveisjef Torbjørn Naimak, fylkesråd for samferdsel Ivar B. Prestbakmo og ordfører Marianne Bremnes til stede for å svare på spørsmål.