Normal

Inviterer Robek-kommuner til et møte de ikke har råd å dra på

Interesseorganisasjonen for Robek-kommunene har invitert politisk og administrativ ledelse til et møte i Oslo. Problemet er at Robek-kommunene ikke har råd til å reise.

Torbjørn Larsen

Ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen mener hensikten er god, men at det koster for mye for en kommune med dårlig økonomi.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Jeg prioriterer heller at vi får kontroll med det vi holder på med hjemme foran en tur til Oslo. Vi har ikke råd, sier ordfører i Kvæfjord, Torbjørn Larsen.

Kommunen har ikke råd til å sende kommunetopper til informasjonsmøtet for oppstart av det nye effektiviseringsnettverket for Robek-kommunene.

Larsen mener at hensikten er sikkert god, men sier det koster for mye å skulle delta på møtet som arrangeres ved Gardermoen flyplass 7. desember.

Interesseorganisasjonen for kommunene, KS, skriver i invitasjonen at kommunene gjerne må stille med 2–3 personer, men det vil koste kommunen selv 950 kroner i deltakeravgift. Reise- og kostgodtgjørelse må også dekkes av kommunen.

Larsen har regnet på det, og funnet ut at de kanskje måtte ut med 6.000 kroner per deltaker, og 18.000 kroner for en delegasjon på tre.

– En stor utgift for en kommune i økonomisk ubalanse, sier ordføreren.

– Ser ikke hvordan det i praksis kan gjennomføres

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. De må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Kvæfjord kommune er en av flere i Troms som for tiden er på Robek-listen.

Via e-post fikk rådmannen nylig spørsmål fra Fylkesmannen i Troms om de hadde tatt stilling til invitasjonen.

Rådmannen i Kvæfjord, Merete Hessen, kunne da svare Asle Tjeldflåt hos Fylkesmannen at de ikke har meldt seg på.

– Gitt en tilnærmet normalsituasjon ville vi vurdert å prioritere en slik deltakelse, skriver rådmannen.

Anne-Bjørg Aspheim

Spesialrådgiver i KS, Anne-Bjørg Aspheim håper mange kommuner kan delta for å lære av hverandre.

Foto: Håvard Karlsen

Hessen viser ikke til mangel på penger, men mangel på tid. For arbeidet med kommunereformen må prioriteres og hun skriver videre:

– Så selv om vi faglig sett gjerne skulle delta i nettverket så kan vi ikke se hvordan deltakelsen praktisk sett skal kunne gjennomføres.

Tjeldflåt hos Fylkesmannen svarer:

– Har forståelse for kommunens utfordringer med å frigjøre ressurser til et slikt nettverk.

Mener det er verdt pengene

– Effektiviseringsnettverket for Robek-kommuner er et systematisk opplegg over et og et halv år for å finne løsninger slik at ressurser i de ulike tjenestene kan frigjøres for å nedbetale gjeld, sier spesialrådgiver i KS, Anne-Bjørg Aspheim.

Det koster mye penger, har du forståelse for at kommuner med dårlig råd ikke har mulighet for å delta?

– Ja, men det er en vurdering kommunene gjør, men jeg tror de hadde hatt mye igjen for det, sier Aspheim.

Hun håper at så mange kommuner som mulig har mulighet til å delta, slik at de kan lære av hverandre.