NRK Meny
Normal

Internasjonal klimainnsats for kulturminner i nord

Norge inngår samarbeid med Island, Irland, Russland, Sverige og Skottland.

Gravplass på Likneset

Gamle gravsteder på Svalbard står i fare for å bli vasket på havet på grunn av erosjon.

Foto: Siri Wolland

Norge blir nå del av et internasjonalt samarbeid for bevaring av kulturminner. Prosjektet kalles Adapt Northern Heritage og skal foregå frem til juni 2020.

Bakgrunnen for prosjektet er betydningen klimaendringer har for bevaring av kulturminner. Klimaendringene merkes spesielt i Arktis, hvor temperaturen stiger raskere enn andre steder på kloden.

På Svalbard har det ført til at de ikoniske taubanebukkene har begynt å råtne og at gamle gravsteder vaskes på havet.

Fagdirektør for klima hos Riksantikvaren, Marthe Boro, mener det er en stor utfordring som venter.

– Det er enda viktigere enn tidligere å holde ting godt ved like. Men vi kommer nok til å miste mange kulturminner, sier Boro til NRK.

Utviklet dataverktøy

Otternes bygdetun

Det nye dataverktøyet skal blant annet prøves ut ved Otternes bygdetun.

Foto: Marthe Boro, Riksantikvaren

Men noen kulturminner håper man å berge, ved hjelp av internasjonalt samarbeid.

Norge skal sammen med Island, Irland, Russland, Sverige og Skottland utvikle dataverktøy for bedre forvaltning av sårbare kulturminner. Riksantikvaren, NIKU og Sysselmannen på Svalbard deltar i prosjektet fra norsk side.

– Vi skal utvikle en metode for risiko- og sårbarhetsanalyse, for så å finne tiltak som kan redusere skadene, forteller Boro.

Det nye verktøyet skal etter hvert prøves ut på kulturminner i blant annet Aurland kommune i Sogn og Fjordane og på Svalbard.

Adapt Northern Heritage er delfinansiert av EU-finansiert. I tillegg er myndigheter og institusjoner i deltakerlandene med på spleiselaget. Riksantikvaren, NIKU og Sysselmannen på Svalbard deltar i prosjektet fra norsk side.