Normal

Et av oljefagene ved UiT fikk bare én søker

Det er svært dårlig søkning til fag som er rettet mot olje- og gassnæringa ved UiT - Norges arktiske universitet. Det på tross av at Nord-Norge i mange tiår framover vil ha behov for fagfolk innenfor olje, ifølge rektoren.

Nedgang i søkningen til oljestudier

I år er interessen for olje- og gassfag på et lavmål ved UiT – Norges arktiske universitet.

Foto: Hommedal, Marit / NTB scanpix

Geir Seljeseth, regionsjef i interesseorganisasjonen Olje og gass, sier han forstår at søkningen til slike fag nå er lav.

– Vi synes selvsagt det er trist at ungdom velger bort olje- og gassfag når Nord-Norge skal utvikle seg videre på denne sektoren. Men det skjer i en tid med mange oppsigelser og færre tilgang på jobber. Da skjønner jeg valgene ungdom tar, sier han til NRK.

Bare én søker på et av oljestudiene

Seljeseth er bekymret for konsekvensene av den lave søkningen.

– Konsekvensene er at vi ikke har nok kloke hoder og flinke hender når næringa blir utviklet i årene framover. Da må vi hente arbeidskrafta fra andre plasser, eller utdanne flere når vi får bruk for denne type arbeidskraft i Nord-Norge, sier Seljeseth.

Rektor Anne Husebekk ved UiT må konstatere at søkningen til olje- og gassfag er på et lavmål.

– Bare fire har søkt på studiet gassprosess, og det er bare én søker til prosessteknologi. Vi får se hvor mange som møter ved studiestart, men studiene som er utlyst vil bli gjennomført, sier rektoren.

Viktig med tilbud i nord

Husebekk mener det er viktig at landsdelen gir tilbud innen oljefag.

– Det er nettopp startet oljeproduksjon på Goliat-feltet utenfor Finnmark, sier hun.

I tillegg er det gassproduksjon på Snøhvit, og det produseres olje på Norne og Skarv utenfor Helgeland. Snart kommer også prosjektet Aasta Hansteen utenfor nordre Nordland.

– Nord-Norge vil i mange tiår ha behov for fagfolk innenfor olje. Vi ser at det ikke er lett å få ledige ingeniører og personell til å flytte fra Vestlandet til Nord-Norge. I år er det stort svikt i rekrutteringen, sier rektoren.

Får konsekvenser

Den lave søkningen vil få konsekvenser for studietilbudet ved UiT.

– Vi kan ikke opprettholde studietilbudet der søkningen er svært lav. Men vi må markedsføre studier vi tror det er behov for i framtida. Vi må lage studier som er mer fleksible innenfor energisektoren, og har allerede god søkning innenfor feltene energi og miljø.

Tidligere har det vært stor søkning til geologistudiet i Tromsø. Dette har vært mye relatert til olje og gass, og fremdeles er dette faget etterspurt. Det gir utdanning som kan brukes i gruvedrift og til veibygging og rassikring.

Det som skjer er også ei utfordring for olje- og gassnæringa, mener regionsjef Geir Seljeseth.

– Vi må gjøre det vi har gjort, og fortelle om de muligheter som finnes, men også være ærlige på de begrensningene innen denne næringa akkurat nå.