NRK Meny
Normal

Institusjon for funksjonshemmede stenges – huset i ferd med å råtne

Nansenvegen avlastingsbolig i Tromsø blir stengt med øyeblikkelig virkning. Huset er i så dårlig forfatning at det er uforsvarlig å bruke det.

nansenvegen

Alvorlige vann- og råteskader gjør at det ikke er forsvarlig å bruke Nansenvegen omsorgsboliger lenger. Det er heller ikke lønnsomt å renovere byggene, og institusjonen ble derfor stengt i går.

Foto: Tove Jensen/nrk

I forbindelse med renoveringsarbeid på Nansenvegen, ble det oppdaget at huset var i langt dårligere forfatning enn man trodde.

Stopper driften

nansenvegen

Under oppussingsarbeid ble det oppdaget at Nansenvegen var i langt dårligere forfatning enn man trodde.

Foto: Tom søbstad/nrk

– Vi har derfor bestemt å stoppe driften på Nansenvegen, og vi har funnet fram til akuttløsninger. Det sier kommunaldirektør Eva T. Olsen.

Beboerne på Nansenvegen blir flyttet til andre lokaler i byen, i påvente av at kommunen kan finne midlertidige løsninger i en mellomperiode.

Bo på campingplass

pressenkonferanse nansenvegen

Fra dagens pressekonferanse. Fra venstre kommunaldirektør Eva T. Olsen, kommuneoverlege Trond brattland, enhetsleder john Pedersen, bygg- og forvaltningssjef Alf Arntzen.

Foto: Sveinung Åsali/nrk

Allerede i går ettermiddag, like etter at beslutningen om å stenge omsorgsenheten ble fattet, ble de første beboerne flyttet til campinghytter på Tromsdalen Camping og andre provisoriske lokaler.

Enhetsleder John Pedersen sier at de fant det nødvendig å reagere raskt.

– Vi fikk etablert nattevakter på alle de stedene der brukerne ble plassert, og jeg vil si at natten har forløpt ok, sier Pedersen.

Kan ikke repareres

nansenvegen

Husene skal ikke renoveres, men rives. Det er ikke lønnsomt med en så stor renovering som er nødvendig, fordi husene er av dårlig kvalitet.

Foto: Tom Søbstad/nrk

– Bygningene i Nansenvegen kan ikke settes i forsvarlig stand. Det sier lederen for kommunens bygg- og forvaltningsavdeling, Alf Arntzen.

– Husene ble bygget for 33 år siden, men er av en slik kvalitet at det vil være bortkastede penger å flikke på dem, sier han.

– både hensynet til beboerne og hensynet til kommunens økonomi gjør at det eneste rette er å legge ned driften i disse bygningene, sier Arntzen.

Ikke helseskader

Kommuneoverlege Trond Brattland har undersøkt bygningene for å finne ut om beboere og ansatte har vært eksponert for noe som kan ha ført til helseskader.

– Vi fant en god del fukt og noe muggskader, men ikke av et slikt omfang at det er grunn til å tor at noe har fått varige skader av dette, sier han.

– Mugg kan kanskje ha ført til lettere luftveisinfeksjoner, men det er lite trolig.

Skal bygge nytt

Ifølge kommunaldirektør Eva T. Olsen er de allerede i gang med planleggingen av et nytt bygg.

– I kommunens økonomiplan ligger det inne penger til ny omsorgsbolig og bofellesskap, så vi har så vidt startet med planlegging av en helt ny institusjon. Nå er utfordringen å finne midlertidige løsninger inntil nye bygg står klare, sier hun.