– Kvinner som ikke lærer norsk blir isolert

Mange innvandrerkvinner dropper å lære seg norsk. Fagfolk mener det er et problem.

Innvandrerkvinner

Kvinner som aldri lærer seg norsk er et problem. Det er viktig å kunne språket for å være en del av samfunnet, mener de som velger å lære norsk. Illustrasjonsbilde.

Foto: Junge, Heiko / SCANPIX

– Kvinner som ikke lærer norsk blir isolert, de forstå mindre av samfunnet, og de får utfordringer med å følge opp barna i forhold til skole, lekser og fritid, sier Lena Liljegren, helsesøster for flyktninger i Tromsø kommune.

For flyktninger som kommer til Norge er norskopplæring obligatorisk som en del av introduksjonsprogrammet. Likevel er det mange innvandrere, særlig kvinner, som ikke lærer seg å bruke språket.

– Klart det et problem. De lever i det norske samfunnet, da er det viktig å beherske norsk, sier Elin Beate Jørgensen, lærer ved voksenopplæringa i Tromsø.

Elin Beate Jørgensen

Elin Beate Jørgensen, lærer i voksenopplæringa i Tromsø kommune, mener det er viktig at innvandrerkvinner lærer seg norsk.

Foto: Rodmire Taylor-Smith Larsen / NRK

Hun mener kvinnenes familiesituasjon ofte begrenser språkutviklingen. Mange har kanskje flere små barn de bruker all fritid på, eller de jobber i yrker der de ikke får brukt norsken.

– Viktig å være sosial

Juwan Azizpour har en drøm om å studere fysioterapi på Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Hun forbereder seg til den tredje prøven på norskkurset hun går på.

– Å komme til Norge og få utdanning kan være vanskelig når man ikke kan norsk som de andre. Det kan hende jeg må være mer sosial, slik at jeg lærer mer, sier hun.

Tsige Endies jobber som frivillig hos Røde Kors for å lære seg språket.

– Jeg lærer veldig mye av det. Vi er kvinner fra mange nasjonaliteter, og må bruke norsk for å kommunisere. Har du stort nettverk lærer du språket fortere, sier hun.

For å få oppholdstillatelse og statsborgerskap i Norge stilles det ingen krav til å kunne norsk.

– For mange blir det da ikke så viktig å lære språket, sier Juwan Azizpour.

Nytt tilbud

I sommer ble prosjektet Jobbsjansen startet opp. Prosjektet har som mål å sysselsette flere innvandrerkvinner.

– Arbeidslivet krever språkkompetanse, så dette er et sammensatt problem, sier Dulo Dizdarevic, regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet i nord.

– Jeg vil ikke si at dette er et stort og omfattende problem over alt, men vi har ting å ta tak i, og målet er å utjevne disse forskjellene, sier han.

Ingen av innvandrerkvinnen som er sitert i saken ønsket å bli tatt bilde av.

Temaet er asylpolitikk og integrering. Skal vi ta imot flere eller færre flyktninger? Hvordan skal vi hjelpe asylsøkere inn i samfunnet? NRK-reporter Leo Ajkic, 29 år, er født i Mostar i Bosnia og kom til Norge som 11-åring. Han har aldri stemt, men i år vil han bruke stemmeretten sin. Før han er klar for stortingsvalget vil han lære seg mer om norsk politikk.

Leo tar valget: Integrering