Innvandrerfedre kurses i dugnad

Mennene introduseres for den urnorske folketradisjonen.

Innvandrerfedre på kurs

25 menn var tilbake på skolebenken under kurset Fedre på tvers.

Foto: Marita Bolle Andersen / NRK

– Man kan hjelpe for eksempel nabolaget ved å gjøre hyggelige ting.

Slik svarer Mahjoub Mahmmad fra Sudan, når vi spør hva dugnad vil si.

Sammen med 24 andre menn med innvandrerbakgrunn, sitter han nå på skolebenken for å lære hva det innebærer å ha barn i idretten. I dag er temaet hva som forventes av de foresatte.

– Jeg tror ingen kjenner til alle kulturer som finns. Når man flytter til en ny plass, må man lære om kulturen der, og respektere den, forteller Mahmmad videre.

Selv er han vordende far, og har store ambisjoner om at hans framtidige barn skal være aktive.

– Jeg håper de vil drive med svømming, fotball eller håndball. Lagidrett er viktig, sier Mahmmad.

Gruppelek fra Fedre på tvers

Mahjoub Mahmmad (i midten) under en av lekene som viser hvordan man kan holde seg aktiv i hverdagen.

Foto: Marita Bolle Andersen / NRK

Fortsetter suksessen

Kurset heter «Fedre på tvers», og er et samarbeid mellom Tromsprodukt og Tromsø idrettsråd. I høst holdt de et tilsvarende kurs kalt «Mødre på tvers», men nå er det altså fedrenes tur. Kurset er åpent for både fedre og vordende fedre med innvandrerbakgrunn.

Formålet er å forberede nye tromsøværinger på rollen som foresatt i idretten. I Norge er 90 prosent av barne- og ungdomsidretten foreldredrevet, og derfor stilles det en del forventninger til de foresatte.

Viktig å trå inn tidlig

Ansvarlig for inkludering i Tromsø idrettsråd, Britt Leandersen, holder dagens kurs.

– Vi ser på det som veldig viktig å komme tidlig inn for dem som kommer flyttende til Tromsø. De skal kjenne til forpliktelsene, men også rettighetene de har som foresatte i idretten. I tillegg snakker vi mye om de litt usynlige kodene som vi i Norge tar for gitt, forklarer Leandersen.

Britt Leandersen

Britt Leandersen fra Tromsø idrettsråd har fulgt deltakerne underveis, og var dagens kursholder.

Foto: Marita Bolle Andersen / NRK

Et fjernt begrep

En av disse uskrevne normene, er den norske tradisjonen rundt dugnad. Selve ordet stammer fra det norrøne ordet for hjelp, god gjerning, eller kraft.

– Dugnad er et ganske fjernt begrep, som kan være vanskelig å forklare, forteller Leandersen.

Det kan Mahjoub Mahmmad si seg enig i, før han forteller at han er godt kjent med frivillig arbeid fra før.

– Jeg har jobbet frivillig for Vår Fremtid. Da gikk jeg blant annet på gata og serverte kaffe til folk som gikk forbi, forteller han.

Etter dagens kurs, føler Mahmmad at han vet sånn omtrent hva dugnad innebærer, og synes det høres ut som en trivelig aktivitet.

– Jeg vil veldig gjerne være med på dugnad en gang, avslutter han.

Leik fra Fedre på tvers

Et viktig tema på kurset er hverdagsaktivitet, og ingenting er som å lære ved å gjøre.

Foto: Marita Bolle Andersen / NRK