Tapte en halv million på en måned på elbiler

Bomringen i Harstad har ikke gitt den uttellingen man håpet på. En av årsakene er alle elbilene som går i byen.

Bomstasjon Samaåsen Harstad

Styreleder for Troms bompengeselskap, Kristin Mobakken, mener bomringen i Harstad er gunstig for bilistene.

Foto: Rune N. Andreassen / NRK

Det sier styreleder i Troms bompengeselskap, Kirstin Mobakken. I tillegg til færre passeringer enn det var kalkulert med, er det også flere elbiler i byen enn antatt.

Kirstin Mobakken

Styreleder i Troms bompengeselskap, Kirstin Mobakken.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Bare i desember har det passert titusen færre biler gjennom bomringen i Harstad per døgn, enn forventet, sier Mobakken. Etter prognosene skulle det ha passert 59.000 biler, mens det faktisk bare har passert 48.000.

Tapte 500.000 på elbiler

Mobakken sier det ikke var tatt hensyn til miljø- eller elkjøretøy, da proposisjonen for veipakke Harstad ble utarbeidet. Nå viser det seg at denne type kjøretøy har blitt veldig populær i byer med bomring, også i Harstad.

– Bare for desember har elbiler ført til en inntektsreduksjon på en halv million kroner, sier hun.

Rune Leines

Rune Leines i Harstad er en av elbilistene som slipper bompenger.

Foto: Martin Mortensen / NRK

Fortsatt tidlig

Ordfører Marianne Bremnes, som også er leder av styringsgruppa for Veipakke Harstad, er ikke bekymret over inntektssvikten.

– Det er for tidlig å konkludere, men vi vil følge utviklingen nøye, sier hun.

Gunstig for bilistene

Mobakken mener «Harstadpakken» er en svært gunstig veipakke for bilistene. I snitt er beløpet per passering under seks kroner.

Marianne Bremnes

Leder av styringsgruppa for Veipakke Harstad, ordfører Marianne Bremnes, er ikke bekymret for inntektssvikten.

Foto: Øivind Arvola / Harstad Kommune

– Det har sammenheng med at bilistene bare blir belastet en gang ved flere bompasseringer i løpet av en time. Det er også et maksbeløp på betaling i underkant av tusen kroner per måned, sier hun.

Lave renter

Om inntektstapene vil få store konsekvenser for nedbetalingen av Harstadpakken gjenstår å se.

– Det er vanskelig å si hva konsekvensene er, for i proposisjonen er det tatt høyde for en adskillig høyre rente enn den som gjelder i dag. Vi betaler per i dag to prosent rente, mens det i stortingsproposisjonen er tatt høyde for en rente på opptil seks prosent, sier Mobakken.