Normal

Innstramminger i domstolene kan føre til strafferabatt

Mindre penger til domstolene gjør at Hålogaland lagmannsrett i Tromsø ikke får råd til å reise til andre byer i Nord-Norge for å føre rettssaker. I verste fall kan det bety mildere straff for tiltalte i saker, mener førstelagmann.

Nedkuttinger til domstolene kan få utilsiktede konsekvenser

Arild O. Eidesen

Førstelagmann Arild O. Eidesen i Hålogaland lagmannsrett

Foto: Øystein Antonsen / NRK

– Det mest bekymringsfulle er at det først og fremst går ut over det rettssøkende publikum. Det blir dyrere for dem som driver sivile saker, sier førstelagmann Arild O. Eidesen i Hålogaland lagmannsrett.

Økonomiske innstramminger gir konsekvenser både for lagmannsretten og for tingretten.

– Domstolene er jo en produktiv enhet som er direkte i saksproduksjonen. Og når vi mister stillinger, så går det ut over rettssaker. Det mener vi er en alvorlig situasjon, sier sorenskriver Unni Sandbukt i Nord-Troms tingrett.

– Det blir dyrere

For lagmannsretten kan konsekvensen bli at partene i en sak må reise til Tromsø for å få saken behandlet i lagmannsretten. Tidligere har administrasjonen i Hålogaland lagmannsrett selv reist til Nordland eller Finnmark når det berammes saker.

– Det blir dyrere, fordi de må reise til oss i stedet for at vi kan komme til dem. Dessuten blir det lengre saksbehandlingstid fordi vi ikke får noen vekst i antallet dommere. Snarere tvert imot, for det blir en dommerreduksjon.

Kan føre til straffereduksjon

I enkelte tilfeller kan innsparingene også føre til at tiltalte i saker får straffereduksjon fordi saken har tatt for lang tid å behandle.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen avdramatiserer situasjonen, men liker ikke at lang saksbehandlingstid kan føre til strafferabatter.

– Avbyråkratisering og effektivisering er en forventning man har til alle statlige etater og virksomheter. Så får vi se i budsjettet for 2018 hvordan dette løpet legges opp videre, sier Amundsen.